Roman Numerals Worksheet

Do the calculations with Roman numerals. Give your answer as a Roman numeral.

1 a.   I + XXIX + IX =
1 b.   XVI + XIII + XVI =
1 c.   XLVI − VII − XI =
2 a.   XXIII − II =
2 b.   XXIV − XXIII + XVIII =
2 c.   XXXVI − XXV + XXI =
3 a.   XIV + XX − V =
3 b.   V + XVI + XI =
3 c.   XXIX − VIII =
4 a.   XXIV − XI =
4 b.   IV + XXXI + V =
4 c.   IX + XXXVII =
5 a.   XVI + XXI + II =
5 b.   XXXI − III − XVIII =
5 c.   XXXVI − XXIV − XI =
6 a.   XX − XX =
6 b.   II + IX + XVII =
6 c.   XLVI − IV − X =
7 a.   XXXII − XX =
7 b.   XLIX − IV =
7 c.   XXXVII − I − IV =
8 a.   XLVIII − XV =
8 b.   XXI + XIV + XI =
8 c.   XVII + XXI + III =
Page 2

Answer Key

1 a.  XXXIX

 
1 b.  XLV

 
1 c.  XXVIII

 
2 a.  XXI

 
2 b.  XIX

 
2 c.  XXXII

 
3 a.  XXIX

 
3 b.  XXXII

 
3 c.  XXI

 
4 a.  XIII

 
4 b.  XL

 
4 c.  XLVI

 
5 a.  XXXIX

 
5 b.  X

 
5 c.  I

 
6 a. 

 
6 b.  XXVIII

 
6 c.  XXXII

 
7 a.  XII

 
7 b.  XLV

 
7 c.  XXXII

 
8 a.  XXXIII

 
8 b.  XLVI

 
8 c.  XLI

 


Copying permission: You are free to copy this worksheet to any number of students for their mathematics work. Do not distribute on websites, books, or any such material without permission. Copyright www.HomeschoolMath.net