Roman Numerals Worksheet

Do the calculations with Roman numerals. Give your answer as a Roman numeral.

1 a.   XXXVIII − XIX + XXII =
1 b.   XIV + X + XXIII =
1 c.   XLI − XI − XXIII =
2 a.   XVII + XIV + VIII =
2 b.   IV + XXI − XX =
2 c.   XIII − III − V =
3 a.   XLV − XXXVII =
3 b.   XXXIX − XXXIV =
3 c.   XXIX − XV =
4 a.   XXXV − XI =
4 b.   XVI + XX − XXII =
4 c.   II + XII − I =
5 a.   XLI − VIII =
5 b.   XLVI − XXXVIII =
5 c.   II + XXVIII + XVIII =
6 a.   VI + XXXII =
6 b.   XXXVI − XXXIII + XXIV =
6 c.   XI + XXXIV − XV =
7 a.   XVI − II + XXI =
7 b.   XXVII − III =
7 c.   IX + IV =
8 a.   XXVII − XI =
8 b.   XXXV − XV − IV =
8 c.   XXVI + VII =
Page 2

Answer Key

1 a.  XLI

 
1 b.  XLVII

 
1 c.  VII

 
2 a.  XXXIX

 
2 b.  V

 
2 c.  V

 
3 a.  VIII

 
3 b.  V

 
3 c.  XIV

 
4 a.  XXIV

 
4 b.  XIV

 
4 c.  XIII

 
5 a.  XXXIII

 
5 b.  VIII

 
5 c.  XLVIII

 
6 a.  XXXVIII

 
6 b.  XXVII

 
6 c.  XXX

 
7 a.  XXXV

 
7 b.  XXIV

 
7 c.  XIII

 
8 a.  XVI

 
8 b.  XVI

 
8 c.  XXXIII

 


Copying permission: You are free to copy this worksheet to any number of students for their mathematics work. Do not distribute on websites, books, or any such material without permission. Copyright www.HomeschoolMath.net