Roman Numerals Worksheet

Do the calculations with Roman numerals. Give your answer as a Roman numeral.

1 a.   XLI + IV + II =
1 b.   XXVII − X + XIX =
1 c.   XVI − VIII =
2 a.   XXXVII + I + IV =
2 b.   XXXIX − XXXI =
2 c.   VIII − I + XXI =
3 a.   XIII + XXI + IV =
3 b.   XLVIII − XVII − XVI =
3 c.   III + XXIII =
4 a.   XXXVIII − VIII − XV =
4 b.   XXVI − III − XIX =
4 c.   XXIV + XX =
5 a.   XXXVI − XVIII =
5 b.   II + III =
5 c.   XXXVII − VIII − VIII =
6 a.   IV + XXXVII =
6 b.   XL − IX =
6 c.   XLVII − XXX =
7 a.   XXIV − II − XIII =
7 b.   XXII − VIII − IX =
7 c.   XLI − XXIX + XV =
8 a.   XLI − XV =
8 b.   XI + XVIII + IX =
8 c.   X + XI + X =
Page 2

Answer Key

1 a.  XLVII

 
1 b.  XXXVI

 
1 c.  VIII

 
2 a.  XLII

 
2 b.  VIII

 
2 c.  XXVIII

 
3 a.  XXXVIII

 
3 b.  XV

 
3 c.  XXVI

 
4 a.  XV

 
4 b.  IV

 
4 c.  XLIV

 
5 a.  XVIII

 
5 b.  V

 
5 c.  XXI

 
6 a.  XLI

 
6 b.  XXXI

 
6 c.  XVII

 
7 a.  IX

 
7 b.  V

 
7 c.  XXVII

 
8 a.  XXVI

 
8 b.  XXXVIII

 
8 c.  XXXI

 


Copying permission: You are free to copy this worksheet to any number of students for their mathematics work. Do not distribute on websites, books, or any such material without permission. Copyright www.HomeschoolMath.net