Roman Numerals Worksheet

Do the calculations with Roman numerals. Give your answer as a Roman numeral.

1 a.   XXI + XXXII − XII =
1 b.   VI + XVIII − I =
1 c.   XLV − XII =
2 a.   XLIII − XXXIII =
2 b.   IX + IX + II =
2 c.   XXI + XXVII =
3 a.   XXXVIII − XI − IV =
3 b.   XXI + XXVI − XXIV =
3 c.   XIII + XXXII =
4 a.   XXXIV − XVIII =
4 b.   IV + III + XV =
4 c.   XII + XVIII =
5 a.   XXXIV + III =
5 b.   XLV − VII =
5 c.   XXXI − XIII =
6 a.   IV + XXVIII + XVII =
6 b.   XLIX − XX =
6 c.   XXVII − V =
7 a.   XLIX − XXXVII =
7 b.   XXXV + VI + II =
7 c.   XXI + XIII =
8 a.   XI + VIII =
8 b.   X + XXVI =
8 c.   II + XII + XXIII =
Page 2

Answer Key

1 a.  XLI

 
1 b.  XXIII

 
1 c.  XXXIII

 
2 a.  X

 
2 b.  XX

 
2 c.  XLVIII

 
3 a.  XXIII

 
3 b.  XXIII

 
3 c.  XLV

 
4 a.  XVI

 
4 b.  XXII

 
4 c.  XXX

 
5 a.  XXXVII

 
5 b.  XXXVIII

 
5 c.  XVIII

 
6 a.  XLIX

 
6 b.  XXIX

 
6 c.  XXII

 
7 a.  XII

 
7 b.  XLIII

 
7 c.  XXXIV

 
8 a.  XIX

 
8 b.  XXXVI

 
8 c.  XXXVII

 


Copying permission: You are free to copy this worksheet to any number of students for their mathematics work. Do not distribute on websites, books, or any such material without permission. Copyright www.HomeschoolMath.net