Roman Numerals Worksheet

Do the calculations with Roman numerals. Give your answer as a Roman numeral.

1 a.   XVIII + XVII =
1 b.   XLIII − XXIX =
2 a.   XXIII − XV =
2 b.   XXVI + IV + XIII =
3 a.   XXXVII − XXV + XIV =
3 b.   IV + XI − II =
4 a.   XXXVIII − XXVI =
4 b.   XXV − VII =
5 a.   XI + XII − I =
5 b.   XXIV + XXXII − XXII =
6 a.   XXXIX − XXXVI =
6 b.   XXXIX − XX − II =
7 a.   I + XXXII + III =
7 b.   XIV + XIX =
8 a.   VIII − VI =
8 b.   XXVII + XIX =
9 a.   XXII + XVIII =
9 b.   XXVIII + X + XI =
Page 2

Answer Key

1 a.  XXXV

 
1 b.  XIV

 
2 a.  VIII

 
2 b.  XLIII

 
3 a.  XXVI

 
3 b.  XIII

 
4 a.  XII

 
4 b.  XVIII

 
5 a.  XXII

 
5 b.  XXXIV

 
6 a.  III

 
6 b.  XVII

 
7 a.  XXXVI

 
7 b.  XXXIII

 
8 a.  II

 
8 b.  XLVI

 
9 a.  XL

 
9 b.  XLIX

 


Copying permission: You are free to copy this worksheet to any number of students for their mathematics work. Do not distribute on websites, books, or any such material without permission. Copyright www.HomeschoolMath.net